Kontakt

AGED Sp. z o.o.

 

05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8
NIP: 521-008-04-10, KRS: 0000050082
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 pln

 

 

 

 

Sekretariat:

 

tel. (+48) 22 738 31 01
fax (+48) 22 738 31 09
e-mail: aged@aged.com.pl

 

Urządzenia domowe:

 

(+48) 22 738 31 13
(+48) 22 738 31 14
(+48) 22 738 31 17

  

Urządzenia do zabudowy:

 

(+48) 22 738 31 14
(+48) 22 738 38 55

Biuro serwisu:

 

(+48) 22 738 31 46
(+48) 22 738 38 51
(+48) 22 738 38 56
(+48) 22 738 31 12 

 

Urządzenia profesjonalne:

 

(+48) 22 738 31 15
(+48) 22 738 38 52
(+48) 22 738 31 36