Kontakt

AGED Sp. z o.o.

 

05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8
NIP: 521-008-04-10, KRS: 0000050082
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 pln

 

 

 

 

Kontakt:

 

tel. (+48) 222 440 430
e-mail: aged@aged.com.pl

 

Serwis:

 

tel. (+48) 222 440 431