MEDIA

logo.jpg

Program Finansowania PolSEFF2

Miło jest nam poinformować, że wyjątkowa oferta naszego sprzętu komercyjnego spotkała się z uznaniem rynkowych specjalistów w tej dziedzinie, owocując zakwalifikowaniem wybranych urządzeń marki Liebherr do PolSEFF2 - Programu Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce oraz wpisaniem ich na listę LEME.


Czym jest program PolSEFF2?

PolSEFF2 jest drugą edycją Programu Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu NF) i przy wsparciu Unii Europejskiej.
 

PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów EURO, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. Szczegóły programu dostępne są na stronie www.polseff2.org
 
 activegreen_____kopia.jpg


Korzyści płynące z programu PolSEFF2

Główne korzyści jakie wynikają z uczestnictwa w programie to m.in.:

  • Kredyty do 1 miliona EURO na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną
  • Dotacja w wysokości 10% lub 15% wartości uzyskanego kredytu
  • Bezpłatne doradztwo inżynierów-ekspertów programu przy planowaniu i wdrażaniu inwestycjiCzym jest lista LEME?
Lista LEME jest bazą informacyjną zawierającą zgłoszone przez producentów i firmy dystrybucyjne materiały i urządzenia, które zostały zweryfikowane pod kątem energooszczędności przez inżynierów ekspertów programu PolSEFF2.

Urządzenia Liebherr zakwalifikowane na listę LEME można znaleźć pod linkiem: http://www.polseff2.org/pl/lista-leme
 

Każdy produkt obecny na liście kwalifikuje się automatycznie do programu PolSEFF2, co oznacza, że jego zakup oraz instalacja mogą być sfinansowane kredytem, poprzez bank uczestniczący w PolSEFF2. Dodatkowo przedsiębiorca, który sfinansuje w ramach programu zakup produktu z listy LEME otrzyma dotację w wysokości 10% wartości otrzymanego kredytu.

 

23 / 10 / 2015